Villa`s en tweekappers in Lelystad met tuin aan de zijkant


Tweekapper als alternatief in Lelystad met tuin aan de zijkant. De kavels waren te ondiep voor een tradionele 2-kapper. Beperking leidde tot byzondere woningen.

Two-bedroom houses in Lelystad with garden

Two-bedroom houses with garden as alternatives in Lelystad. The plots were too thinĀ for a traditional two-bedroom house. The restriction leads to this special houses.