Herbestemming Goudenregenschool naar woningen Den Haag

#Herbestemming #Goudenregenschool tot starterswoningen in Den Haag


De Koninklijke Haagse Woningvereniging van #1854, de oudste nog bestaande particuliere woningbouwvereniging van Nederland, kocht het pand van Gemeente Den Haag met de bedoeling het pand te verbouwen, als herbestemming,  voor alleenwonenden (starterswoningen) met maatschappelijk relevante beroepen, zoals politie, medisch, onderwijs, kunst.

Lees Meer

Transform Goudenregenschool to starter’s homes The Hague

The Royal Housing Association of The Hague from 1854, the oldest existing private housing association in the Netherlands, purchased the property from Municipality of The Hague in order to rebuild the building for singles with socially relevant professions, such as police, medical, education, art.

Lees Meer