Straat van Wesley Sneijder

De straat van Wesley Sneijder.

Deze week werd afscheid genomen van #WesleySneijder, èèn van onze top voetballers.
#Wesley is geboren en opgegroeid in de wijk #Ondiep in Utrecht. In het kader van de stadsvernieuwing staan er op de plek van zijn geboortehuis nu nieuwe, door ons ontworpen woningen in opdracht van de woningstichting #Mitros.
Door handhaving van de stedenbouwkundige structuur was zijn oorsprokelijke woonplek goed terug te vinden.Voor meer info zie ook: https://roeleveld-sikkes.com/ondiep-utrecht/ https://nos.nl/artikel/2249188-sneijder-vergeet-niet-dat-hij-uit-ondiep-komt.html