Waar staan wij voor?

Wij willen gebouwen ontwerpen die mensen over 100 jaar nog graag gebruiken

Architectuur is meer dan het vormgeven van een gebouw.

Voor ons is architectuur meer dan een gebouw vormgeven op basis van het programma. Het gebouw maakt immers altijd deel uit van de publieke ruimte en heeft door functie, maat en materialisatie effect op de omgeving. Wij gaan respectvol om met de omgeving. Tegelijkertijd vormen de plek en haar geschiedenis een inspiratiebron voor het ontwerp.

Duurzaamheid als belangrijke opgave.

Gebouwen die duurzaam en inteligent zijn, zijn belangrijke uitgangspunten voor onze ontwerpen. Voor de materialisatie kiezen wij voor hoogwaardige materialen die mooi verouderen en zich hebben bewezen. Ruimtelijkheid, een heldere compositie van de gevel en de massa zijn ook belangrijk voor een lang duurzaam gebruik.

Maar..........uiteindelijk gaat het om mensen.

Binnen RS | Roeleveld-Sikkes Architects zijn de lijnen kort. Een goede samenwerking en een enthousiaste sfeer zijn voor ons belangrijk, Wij hebben een zeer grote ervaring in het participeren in planteams, waarbij het enthousiasmeren van partijen één van onze sterke punten is. Om de samenwerking binnen een planteam te versterken werken wij met een 3-D tekensysteem dat geschikt is voor BIM. BIM is een oplossing die alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces opslaat, gebruikt en beheert in een digitaal gebouwmodel dat voor alle partijen beschikbaar is.

Onze visie

Onze visie

RS | Roeleveld-Sikkes Architects is een veelzijdig, breed georiënteerd architectenbureau met vestigingen in Den Haag en Budapest. Ons bureau kenmerkt zich door een zorgvuldige benadering van de opgave en een heldere visie op het ontwerp. Stedenbouwkundige aspecten, de duurzame kwaliteit van het gebruik en een brede, maatschappelijke kijk zijn belangrijke onderdelen van de ontwerpvisie. Er wordt gewerkt aan projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw op uiteenlopende schaalniveaus: van stedenbouwkundig plannen, architectuur tot interieur- en renovatie/restauratieopgaven. Wij ontwerpen projecten over de hele wereld vanwege onze interesse in andere culturen.

Onze medewerkers

ir. Dick Sikkes
ir. Dick Sikkes
Architect | Directeur
Jan van Huizen
Jan van Huizen
Projectmanager | Directeur
Zsuzsa Nagy - Fodemesi
Zsuzsa Nagy - Fodemesi
Architect
Evi Sikkes
Evi Sikkes
Financiele Administratie
Pim Smit
Pim Smit
Trainee
Peter Welters
Peter Welters
Project Manager
Mohamed El Azouti
Mohamed El Azouti
Bouwkundige
András Sunkel
András Sunkel
Trainee Ontwerper
Casper van Duuren
Casper van Duuren
Bouwkundige
Dóra Péter
Dóra Péter
Trainee Ontwerper
Éva Albel
Éva Albel
Architect
Brandom Oosterveer
Brandom Oosterveer
Trainee
Yuk- Ling Chung
Yuk- Ling Chung
Bouwkundige
Lilla Miskolczi
Lilla Miskolczi
Trainee

Ons bureau kenmerkt zich door een zorgvuldige benadering van de opgave en een heldere visie op het ontwerp.

Nieuws