Waar staan wij voor?

Wij willen gebouwen ontwerpen die mensen over 100 jaar nog graag gebruiken

Architectuur is meer dan het vormgeven van een gebouw.

Voor ons is architectuur meer dan een gebouw vormgeven op basis van het programma. Het gebouw maakt immers altijd deel uit van de publieke ruimte en heeft door functie, maat en materialisatie effect op de omgeving. Wij gaan respectvol om met de omgeving. Tegelijkertijd vormen de plek en haar geschiedenis een inspiratiebron voor het ontwerp.

Duurzaamheid als belangrijke opgave.

De klimaatverandering stelt ons voor een grote uitdaging.Iedereen heeft daar zowel prive als in zijn werk raakvlakken mee. Voor ons als architecten geldt dat in het bijzonder. Sinds we in 1993 het woningproject Nieuwland in Amersfoort ontworpen hebben, zijn we iedere keer stapjes verder gegaan met het verduurzamen van onze projecten. Nu gaan we echter weer een grote stap verder. Gasloos bouwen betekent definitief dat we op grote schaal andere warmtebronnen gaan gebruiken en de isolatie van gevels en daken wordt maximaal opgevoerd. Circulair bouwen behoort ook bij het duurzamer maken van onze gebouwde omgeving. Het in beheer houden van bouwmaterialen die “tijdelijk” in een gebouw worden toegepast maar ook het gebriuik van hernieuwbare grondstoffen die volledig kunnen worden hergebruikt in hoogkwalitatieve (bouw) materialen zien we als èèn van de opgaven in ons werk. Een mooie uitdaging die we met belang voor de toekomst oppakken.

Maar..........uiteindelijk gaat het om mensen.

Binnen RS | Roeleveld-Sikkes Architects zijn de lijnen kort. Een goede samenwerking en een enthousiaste sfeer zijn voor ons belangrijk, Wij hebben een zeer grote ervaring in complexe programma`s en het participeren in planteams, waarbij het enthousiasmeren van partijen één van onze sterke punten is. Om de samenwerking binnen een planteam te versterken werken wij met een 3-D tekensysteem dat geschikt is voor BIM. BIM is een oplossing die alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces opslaat, gebruikt en beheert in een digitaal gebouwmodel dat voor alle partijen beschikbaar is.