Hoog water in NL

Hoog water in NL

Het KNMI, agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft kortgeleden 4 klimaatscenario’s opgesteld (zie KNMI’23 klimaatscenario’s) die aangeven wat de invloed zou kunnen zijn op de klimaatverandering ivm de temperatuursverhoging door de toenemende CO2 uitstoot. De scenarios zoals hieronder aangegeven vragen wat studie maar geven aan dat hoe hoger de temperatuur stijgt hoe droger de zomers worden en hoe natter de winters. Voor ons als architecten is het belangrijk om na te denken over de gevolgen. Inmiddels hebben we veel kennis over het duurzaam maken van woningen en gebouwen maar nu wordt de uitdaging waar we gaan bouwen en hoe gaan we om met het verschil in waterhoogten. Wellicht moeten we van het nadeel een voordeel maken met creatieve oplossingen en daardoor meer kwaliteit juist toevoegen met gebruikmaking van een dynamisch landschap. #KNMI #klimaatscenario’s #roeleveldsikkesarchitecs