Naar een hoger energielabel voor monumenten…een uitdaging.

De #energietransitie is een flinke uitdaging voor de bestaande bebouwing. Met name voor oude gebouwen, bijvoorbeeld #rijksmonumenten maar ook voor niet monumenten die wel degelijk waardevol zijn om te behouden. Voor de toekomst vragen deze gebouwen om een uitgebalanceerde aanpak.

Het behouden van de kwaliteiten van een monument staan voorop en dat vraagt om kennis en ervaring. Maar ook de uitdaging voor het halen van het hedendaagse comfort.  Het betekent dat je, naast de architectonische kennis, ook inzicht moet hebben in de techniek van het detail, de bouwfysica (vochthuishouding) en de installaties. Je moet als architect hiervoor, nog meer als bij nieuwbouw, met iedere specialist zeer gedetailleerd kunnen sparren en overzicht over het totaal hebben om het monument in ere te houden. Een mooie uitdaging voor ons als architecten om oude gebouwen de waarde voor de toekomst te laten behouden door ook een monument te brengen naar een hoger energielabel. Het is mogelijk en……. nog leuk werk ook!

#DeGroeneGrachten #jwwalraad #ESG #energielabel #rijksmonumenten #energietransitie #csrd #monumenten #erfgoederen #restauratie