Verkiezingen komen eraan, maar daarna………

Naast corona spelen nu landelijk twee belangrijke issues.

De ruimtelijke ordening en daarmee o.a. het weer opgang krijgen van de (sociale) woningbouw.

Voor de ruimtelijke ordening is het belangrijk dat dit weer wordt gezien als een kwalitatieve ontwerpopgave van het ruimtegebruik waarin verschillende aspecten een rol spelen zoals woningbouw, landbouw, bedrijven, recreatie, energieopwekking en verkeer en met voor alles als randvoorwaarde: de kwaliteit van het milieu. Hiervoor is inmiddels een breed draagvlak. Dit vraagt om een integrale aanpak van de overheid wat geleid zou moeten worden met een relatief klein ministerie en een inspirerende minister. Ad hoc oplossingen van diverse ministers leiden nu tot teveel onnodige conflicten en verdeeldheid in de maatschappij.

De #woningbouw is sinds het korten op de woningstichtingen uit balans. Er wordt te weinig gebouwd en niet voor de verschillende doelgroepen. Het probleem is niet alleen waar er gebouwd kan/moet worden, maar ook het tekort aan personeel. Dit laatste is nog steeds het gevolg van conjuncturele schommelingen. Dit soort schommelingen werden in het verleden opgelost door in economisch mindere tijden meer sociale woningbouw te bouwen. Bouwbedrijven konden hun personeelsbestand op nivo houden. Sinds de verhuurdersheffing is dat niet meer het geval.

De sociale woningbouw is dus belangrijk als sturingsmechanisme, maar is daarnaast belangrijk voor een sociaal evenwicht in de maatschappij.

Ruimtelijke ordening en woningbouw hangen uiteraard nauw met elkaar samen en het is naar mijn mening nu het goede moment om dit onderwerp weer volop op de agenda te krijgen bij de vorming van een nieuw kabinet, dit geeft perspectief, immers ……….er komt een eind aan corona. #roeleveldsikkes #woningbouw #ruimtelijkeordening #socialewoningbouw #architect #NRC