Appartementen Centrumgebied Weidevenne Purmerend

Ontdek hier hoe we onze passie omgezet hebben in concrete acties en bekijk de impact die we samen hebben gecreëerd. Samen streven we naar verbetering

Appartementen in het Centrumgebied van Weidevenne in Purmerend naar ontwerp Roeleveld-Sikkes Architects op een mooie lokatie in opdracht van BPD als onderdeel van ons stedenbouwkundig plan voor het totale Centrumgebied.

Het stedenbouwkundig plan van Centrumgebied Weidevenne in Purmerend.

Het Centrumgebied maakt onderdeel uit van de wijk Weidevenne, gelegen aan de westzijde van Purmerend.

Weidevenne is gebaseerd op een heldere structuur met een ringweg die de hoofdontsluitingsweg vormt en tevens de ruimtelijke drager van de wijk is. Dwars door de wijk en ringweg heen loopt in noord-zuidrichting de Melkweg, een historische verbinding richting Amsterdam. In oost–west richting liggen twee oude poldersloten die in de nieuwe wijk zijn gehandhaafd. De zone tussen deze sloten wordt ‘de groene loper’’ genoemd. Tevens wordt de wijk doorkruist door de spoorlijn Amsterdam–Hoorn.

In het hart van Weidevenne ligt, op de scheiding van vier kwadranten, het Centrumgebied. Deze buurt, waar onder andere commerciële en sociaal-medische voorzieningen en appartementen zijn gepland, heeft een driehoekige vorm en wordt omsloten door de spoorlijn, de Aziëlaan en een historische poldersloot.

Het centrum bestaat uit twee delen: de woonwijkzone en het winkelcentrum. De woonwijkzone is het zuidelijke plandeel en ligt in het verlengde van‘de groene loper’. De verkaveling is opgezet in een strokenstructuur die parallel ligt aan de Aziëlaan. In deze structuur zijn in smalle stroken gebouwen geplaatst, die zijn afgewisseld met stroken voor parkeren en groen. Aan de zuidzijde van het plan is gekozen voor appartementen.

Vijf woontorens, met de appartementen, staan op gelijke afstand van elkaar aan het water. De woontorens zijn gericht op het zuiden om alle appartementen een optimale bezonning te geven. Het parkeren voor deze woningen vindt deels plaats onder de torens. In aansluiting op de ritmiek van deze woontorens is aan het water ook een woonzorggebouw geplaatst.

Naast het winkelcentrum van 8.000 m2 en de appartementen, in opdracht van Bpd,  zijn er diverse andere wijkvoorzieningen zoals  een station, gezondheidscentrum  en een zorggebouw voor ouderen gerealiseerd. Voor het totaal had ons buro de #supervisie.

In het plan is op een unieke wijze gebruik gemaakt van landschappelijke elementen, zoals de brede watergangen. Het vele hoogstaande water is karakteristiek voor dit deel van Noord-Holland. In het transformatorhuis, nabij de entree van de wijk, is een mooi lichtobject de “Electrowachter” van Gyni Vos opgenomen. Zie http://ginyvos.nl