Regional stedenbouwkundig plan voor Talentisgebied ten westen van Budapest

Ontdek hier hoe we onze passie omgezet hebben in concrete acties en bekijk de impact die we samen hebben gecreëerd. Samen streven we naar verbetering

De Talentis region is gelegen ten westen van Budapest. Het is een mooi glooiend landschap met veel landbouw en kleine dorpen. Vanuit Budapest is het sinds de jaren `90 een geliefde plek om er te wonen in èèn van de dorpen en te werken in Budapest. Deze suburbanisatie leidt echter tot wildgroei en tast het karakter van de dorpen aan. De vraag was om een plan te ontwerpen waardoor de toename van bewoners voor de dorpen een verrijking zou betekenen zonder de nadelen daarvan. Het plan wat is voorgesteld respecteert het groene karakter met in het bijzonder het middengebied. De dorpen krijgen uitbreidingsmogelijken die passen bij de schaal en tot een aantal nieuwe inwoners waardoor ook het voorzieningennivo van de dorpen op pijl kan blijven. Meer groei wordt gerealiseerd door twee dorpen aan elkaar te laten groeien aan de westzijde van het meer.