Stedenbouwkundig plan Cronjéstraat en omgeving Vlaardingen

Ontdek hier hoe we onze passie omgezet hebben in concrete acties en bekijk de impact die we samen hebben gecreëerd. Samen streven we naar verbetering

In opdracht van de Woningstichting de Samenwerking is door ons een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de Cronjéstraat e.o.  De Cronjéstraat is gelegen in het centrum van Vlaardingen  en sluit ook direct aan bij het grote winkelcentrum, het Stadshart van Vlaardingen. De opgave was om een rustig woonmilieu te ontwerpen nabij de drukte van het winkelcentrum.

Er is daarom gekozen voor een opzet met rustige hofjes om te kunnen wonen in de luwte van de stad.. De randbebouwing van het gebied vormt de overgang naar het winkelcentrum en sluit het achterliggende gebied af. In deze rand is een woontoren opgenomen die een ruimtelijke verbinding maakt met de andere woontorens in de stad. De openbare ruimten zijn zorgvuldig vorm gegeven met veel aandacht voor overgangen openbaar-prive Bij dit soort binnenstedelijke plannen is het creeren van voldoende draagvlak heel belangrijk. Als onderdeel van het proces is er onder voorzitterschap van de wethouder een workshop georganiseerd waar alle stakeholders bij aanwezig waren.

Het programma omvat 119 woningen, 475 m2 voorzieningen en een verdiepte parkeervoorziening voor 110 auto`s.