Visie ontwikkeling Donau Hungary

Ontdek hier hoe we onze passie omgezet hebben in concrete acties en bekijk de impact die we samen hebben gecreëerd. Samen streven we naar verbetering

In opdracht van de stad Budapest hebben wij een integrale visie ontwikkeld voor de rivier de Donau.

De rivier is vooral in Hongarije nogal verzand waardoor het de scheepvaart bemoeilijkt. De studie is een integraal voorstel om te komen tot verbetering van de scheepvaart, ontwikkeling van de natuur, ontwikkeling van de dorpen en steden aan de Donau en als cultuurdrager van de steden aan de Donau in de verschillende landen op basis van de visie van de Conrad Adenauer Stichting. De plannen zijn nu actueel