Vrouwenopvangcentrum in Den Haag

Ontdek hier hoe we onze passie omgezet hebben in concrete acties en bekijk de impact die we samen hebben gecreëerd. Samen streven we naar verbetering

In het najaar van 2007 werd RS | Roeleveld-Sikkes Architects gevraagd door een vrouwenopvangcentrum om te adviseren voor nieuwe huisvesting. Haar oog was gevallen op een kerk met een door kloostervleugels omsloten kloostertuin in Den Haag. Het complex is daarna aangekocht door Woningstichting Haag Wonen.

Eén kloostervleugel is voorgetrokken op de verbouwing van het hele complex. Nu is gestart met het ontwerp van de andere vleugel. Haag Wonen Kristal B.V. heeft aan ons bureau gevraagd een plan van aanpak te schrijven. Dit is inmiddels gebeurd.
Woningstichting Haag Wonen en Haag Wonen Kristal B.V. hebben ons opdracht gegeven een ruimtelijk programma
van eisen op te stellen. Deze is inmiddels afgerond.

De rooms-katholieke kerk voor de parochie van O.L. Vrouwe van het Allerheiligst Sacrament is in 1951 ontworpen door de architect Jan A. van der Laan; inderdaad een broer van de beroemde Dom Hans van der Laan. Het naastliggende Paterhuisomsluit een prachtige kloostertuin, een oase van stilte. De architectuurstijlvan de kerk behoort bij de zogenaamde Bossche School; kloek, degelijk metselwerk met hier en daar versieringen en verfijningen door rollagen, vertandingen, uittandingen en gebruik van metselwerk in een andere kleur. De muren zijn afgedekt met dakpannen, waardoor een gekarteld gevelbeeld ontstaat. Het interieur heeft dezelfde soberheid. Het dak van het hoge middenschip wordt door een zuilenreeks gedragen, die onderling verbonden is door karakteristieke bogen. Boven deze bogen is een reeks ramen, waardoor het daglicht naar binnen stroomt. De lagere zijbeuken aan weerszijden van het middenschip bevatten ramen in de gemetselde bogen van de zijgevels. Hierdoor valt het licht op een lager niveau vanaf de zijkant naar binnen. De gebruikte materialen zijn metselwerk en natuursteen. De banken zijn van hout en zijn verwijderd evenals
alle overige kerkelijke relikwieën en uitingen. Anno 2009 wordt het een uitdagende opdracht deze kerk met respect te renoveren voor de opvang van mensen.